امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:33 ق.ظ
اخذ درس بصورت معرفی به استاد فروردین ماه 1395

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی امتحان معرفی به استاد می رساند تا قبل از روز پنجشنبه 19فروردین 95 نسبت به انجام امور اداری مرتبط با اخذ درس معرفی به استاد شامل تحویل فرم درخواست معرفی به استاد اقدام نمایند. پس از برگزاری امتحان مذکور تحت هیچ شرایطی امتحان معرفی به استاد دیگری برگزار نخواهد گردید.

تاریخ امتحان درس معرفی به استاد : یکشنبه و دوشنبه 29 و 30 فروردین

 

شرایط اصلی اخذ دروس به عنوان معرفی به استاد :

1- فارغ التحصیلی دانشجو از نظر آموزشی با یک درس صورت پذیرد.

2- کلیه نمرات قبلی دانشجو اعلام و نهائی شده و قبولی دانشجو در آنها محرز باشد.

3- ارائه فقط یک عنوان درسی نظری (بدون واحد عملی، کارگاهی یا آزمایشگاهی) به صورت معرفی به استاد مقدور می باشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.