امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:31 ب.ظ
ابعاد ومائل پیش بینی لینک درشبکه های اجتماعی ناهمگنروشهای تشخیص … امین نجمی
اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد
گروه کامپیوتر
عنـــــــوان: ابعاد ومائل پیش بینی لینک درشبکه های اجتماعی ناهمگنروشهای تشخیص هرزه نگاره های درتوئیتر
ارائه دهنـده: امین نجمی
رشتـــــــه: نرم افزار
استاد راهنما: دکتر محمد سبک رو
استاد مشاور: دکتر طالب خفایی
زمـــــــان: چهار شنبه 1398/11/16 ساعت : 14:00
مکــــــان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3
سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.