امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 8:53 ب.ظ
ابعاد ومائل پیش بینی لینک درشبکه های اجتماعی ناهمگن … زهرا ماهینی

 

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد
گروه کامپیوتر
عنـــــــوان: ابعاد ومائل پیش بینی لینک درشبکه های اجتماعی ناهمگن
ارائه دهنـده: زهرا ماهینی
رشتـــــــه: نرم افزار
استاد راهنما: دکتر محمد سبک رو
استاد مشاور: دکتر حسن ارفعی نیا
زمـــــــان: چهار شنبه 1398/11/16 ساعت : 15:00
مکــــــان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3
اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.