امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:02 ق.ظ
آنالیز عملکرد شبکه‌های ویژه‌موبایلی مقرون‌ ‎بصرفه از نظر انرژی … حسین قيصراني
اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد
گروه کامپیوتر
عنـــــــوان: آنالیز عملکرد شبکه‌های ویژه‌موبایلی مقرون‌‎بصرفه از نظر انرژی با استفاده از AODV تغییر یافته
ارائه دهنـده: حسين قيصراني
رشتـــــــه: شبکه های کامپیوتری
استاد راهنما: دکتر حسین مومن زاده حقیقی
استاد مشاور: دکتر حسن ارفعی نیا
زمـــــــان: چهارشنبه 1398/11/16 ساعت : 18:00
مکــــــان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3
سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.