قابل توجه دانشجویان استاد دهقانیان

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 01 خرداد 1393 14:05
آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 01 خرداد 1393 14:05
منتشر شده در پنج شنبه, 01 خرداد 1393 14:05
بازدید: 2470

روز و تاریخ آزمون های دروس استاد دهقانیان
آزمون آزمایشگاه خاک شنبه 3 خرداد ساعت 10 صبح ساختمان شماره 1
آزمون آزمایشگاه بتن شنبه 10 خرداد ساعت 10 صبح ساختمان شماره 1
آزمون رسم فنی و نقشه کشی ساختمان چهارشنبه 7 خرداد ساعت 11 صبح ساختمان شماره 2
آزمون آشنایی با مبانی معماری سه شنبه 13 خرداد ساعت 14 صبح ساختمان شماره 3
آزمون ترسیمی محوطه سازی شنبه 10 خرداد ساعت 11 صبح ساختمان شماره 2